Είστε εδώ

Διαθλαστική Χειρουργική LASIK

PRK LASIK

Lasik Κερατόμος
Lasik Κερατόμος
Η εξάπλωση των επεμβάσεων για διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών ξεκίνησε με την ανάπτυξη των Laser την δεκαετία του 1980 –90. Ειδικότερα μετά το 1987 εμφανίστηκαν...

Γιατί να κάνω Laser Μυωπίας ;

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους κάποιος επιθυμεί την διόρθωση της μυωπίας με Laser είναι: Η απλοποίηση της καθημερινότητας από την κατάργηση ή τον περιορισμό...

Επιπλοκές PKR LASIK

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές και προβλήματα μετά από PRK και LASIK . Οι φωτοδιαθλαστικές επεμβάσεις το PRK και LASIK είναι χειρουργικές επεμβάσεις που ενέχουν...

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για P . R . K . και Lasik Μετά την επέμβαση θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κάποιος γυαλιά ; Ο στόχος από τις επεμβάσεις αυτές...

Προτεινόμενα Άρθρα