Είστε εδώ

Ενδοφθάλμια Πίεση

Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (υψηλή πίεση στα μάτια)είναι ο υπ’ αριθμόν ένα επικίνδυνος παράγοντας για το γλαύκωμα. Όμως , η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση δεν προκαλεί πάντα γλαύκωμα.

Η μέση οφθαλμική πίεση στους ενήλικες κυμαίνεται μεταξύ 10 mm Hg και 21 mm Hg (όπου “mm Hg” σημαίνει “χιλιοστά στήλης υδραργύρου ”). Μπορεί να υπάρξει σημαντική διαφορά στην ΕΟΠ σας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η εναλλαγή είναι γνωστή ως ημερήσια διακύμανση. Πάνω από το 50% των ασθενών που έxουν διαγνωστεί με γλαύκωμα έχουν αρχική πίεση χαμηλότερη των 22 mm Hg. Η ΕΟΠ δεν είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη διάγνωση του γλαυκώματος, αλλά γίνεται αρκετά χρήσιμη στο να παρακολουθηθεί η θεραπεία για το γλαύκωμα.

Ποικίλες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ΕΟΠ, αλλά ο πιο συνηθισμένος είναι με το τονόμετρο επιπέδωσης, (applanation tonometry). Ο οφθαλμίατρός σας συνήθως σας θέτει μία πίεση σα στόχο και θα πρέπει να προσπαθήσετε σκληρά για να τη διατηρήσετε σε ίσο ή χαμηλότερο του στόχου επίπεδο για να διαφυλάξετε την όρασή σας.

MD ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Προτεινόμενα Άρθρα