Είστε εδώ

Χρωστικό Γλαύκωμα

Το σύνδρομο διασποράς χρωστικής είναι μια πάθηση κατά την οποία αυξημένες ποσότητες χρωστικής κυκλοφορούν εντός του μπροστινού μέρους του ματιού. Αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση χρωστικής στο πίσω μέρος του ματιού, λεπταίνοντας την ίριδα και μπλοκάροντας το σύστημα αποστράγγισης του ματιού με χρωστική. Η χρωστική αυτή μπορεί να φράξει το κανάλι αποστράγγισης αρκετά ώστε να προκαλέσει αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και χρωστικό γλαύκωμα.

Σε περιπτώσεις χρωστικού γλαυκώματος, η  ενδοφθάλμια πίεση συνήθως φτάνει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας  όρια άνω των 40 mm Hg. Η χρωστική διασπορά οδηγεί το 20% έως 50% των ασθενών σε βλάβη εξαιτίας του γλαυκώματος. Είναι πιο συχνή σε άνδρες, μύωπες και συνήθως εμφανίζεται σε ανθρώπους ηλικίας κάτω των 50ετών.

Η θεραπεία είναι η ίδια  όπως και στις άλλες μορφές του γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας, συμπεριλαμβανομένων της φαρμακευτικής αγωγής, της θεραπείας με laser ή της χειρουργικής επέμβασης. Με επαρκή φροντίδα, η πρόγνωση για το χρωστικό γλαύκωμα είναι καλή.

MD ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Προτεινόμενα Άρθρα