Είστε εδώ

Οπτικά Πεδία

Επειδή τα  συμπτώματα του δεν παρατηρούνται εύκολα, το γλαύκωμα είναι μια δύσκολη πάθηση για να την αντιληφθούμε χωρίς τακτικές εξετάσεις σε ολόκληρο το μάτι.

Μία συγκεκριμένη εξέταση, που ονομάζεται εξέταση οπτικού πεδίου (ή περιμετρία), μετράει όλες τις περιοχές της όρασής σας, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής όρασης. Η εξέταση οπτικού πεδίου μπορεί να βοηθήσει να βρεθούν συγκεκριμένοι τύποι απώλειας όρασης και είναι ένας βασικός τρόπος για να ελεγχθεί το γλαύκωμα. Είναι πολύ χρήσιμο να βρεθούν πρώιμες αλλαγές στην όραση που έχουν προέλθει από νευρικές βλάβες εξαιτίας του γλαυκώματος.

Για να κάνετε αυτές τις ανώδυνες εξετάσεις, κάθεστε σ’ ένα ημισφαιροειδές όργανο που ονομάζεται περίμετρο.  Ενώ κοιτάτε στο κέντρο του ημισφαιρίου, κάποια φώτα αναβοσβήνουν. Κάθε φορά που βλέπετε την αναλαμπή πατάτε ένα κουμπί. Ένας υπολογιστής καταγράφει  την περιοχή της κάθε αναλαμπής και αν πατήσατε το κουμπί όταν το φως άναψε στη συγκεκριμένη περιοχή. Στο τέλος της εξέτασης, μία εκτυπωμένη σελίδα δείχνει αν υπάρχουν περιοχές του οπτικού σας πεδίου όπου δεν είδατε αυτές τις αναλαμπές φωτός. Αυτή η εξέταση δείχνει αν υπάρχουν περιοχές στις οποίες έχετε απώλεια όρασης. Η απώλεια της περιφερειακής όρασης είναι συνήθως πρώιμο σημάδι γλαυκώματος. Οι τακτικές περιμετρικές εξετάσεις είναι σημαντικές για να μάθετε πώς, εάν αυτό συμβαίνει, αλλάζει η όρασή σας με τον καιρό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να δείτε αν η θεραπεία για το γλαύκωμα μπορεί να εμποδίσει περαιτέρω απώλεια όρασης.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

MD ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Προτεινόμενα Άρθρα