Είστε εδώ

Τραμπεκουλοπλαστική SLT

Η Τραμπεκουλοπλαστική με επιλεκτικό laser (SLT) είναι μία χειρουργική επέμβαση με laser που χρησιμοποιείται για να μειωθεί η ενδοφθάλμια πίεση (IOP) των ασθενών με γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας. Η SLT χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει το σύστημα αποστράγγισης του ματιού, επίσης γνωστό ως τραμπεκουλικό πλέγμα—το πλεγματώδες δίκτυο καναλιών αποστράγγισης που περιβάλλει την ίριδα. Η θεραπεία της περιοχής του φυσικού συστήματος αποστράγγισης του ματιού βελτιώνει την αποβολή των υγρών από το μάτι, βοηθώντας στη μείωση της πίεσης.

Το laser που χρησιμοποιείται στην SLT λειτουργεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θεραπεύει επιλεκτικά συγκεκριμένα κύτταρα, αφήνοντας ανέπαφα τα ακατέργαστα σημεία του τραμπεκουλικού πλέγματος. Για το λόγο αυτό, η  SLT, αντίθετα με άλλους τύπους επεμβάσεων με laser, μπορεί να επαναληφθεί με ασφάλεια πολλές φορές.

Η SLT τυπικά πραγματοποιείται στο οφθαλμολογικό ιατρείο ή σ’ ένα εξωτερικό χειρουργικό κέντρο. Η διαδικασία συνήθως διαρκεί 5-10 λεπτά. Πρώτα αναισθητοποιείται το μάτι με κολλύριο. Το μηχάνημα laser μοιάζει με το μικροσκόπιο εξέτασης το οποίο χρησιμοποιεί ο οφθαλμίατρός σας σε κάθε επίσκεψη για να δει μέσα στο μάτι σας.

Θα αντιληφθείτε μία αναλαμπή φωτός με κάθε εφαρμογή του laser. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται οποιοδήποτε πόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αν και μερικοί μπορεί να νιώσουν κάποια πίεση στο μάτι κατά τη διάρκεια αυτής.

Στους περισσότερους θα χρειαστεί να ελεγχθεί η πίεσή με το πέρας της θεραπείας, αφού υπάρχει κίνδυνος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να αυξηθεί η ενδοφθάλμια πίεση. Αν αυτό συμβεί, μπορεί να χρειαστείτε φάρμακα, τα οποία θα σας χορηγηθούν στο ιατρείο, για να τη μειώσετε. Σπανίως, η πίεση στο μάτι αυξάνεται σε υψηλά επίπεδα και δεν κατεβαίνει. Εάν αυτό συμβεί, μπορεί να χρειαστεί άλλη μία επέμβαση στο χειρουργείο για να μειωθεί.

Οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται μία θόλωση στην όραση μετά την επέμβαση. Αυτό τυπικά εξαφανίζεται μετά από λίγες ώρες. Η πιθανότητα να επηρεαστεί μόνιμα η όρασή σας από την επέμβαση είναι μηδαμινή.

Η πλειοψηφία των ασθενών, συνεχίζουν κανονικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες μετά την επέμβαση. Μπορεί να χρειαστείτε κολλύριο για να βοηθήσετε στη σωστή ανάνηψη του ματιού.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την SLT περιλαμβάνουν:

  • Αυξημένη πίεση στα μάτια, πιθανώς χρήζουσα φαρμακευτικής αγωγής ή χειρουργείο
  • Φλεγμονή στο μάτι
  • αιμορραγία
  • βλάβη στον κερατοειδή, την ίριδα ή τον αμφιβληστροειδή εξαιτίας του φωτός από το laser;
  • Αδυναμία επαρκούς μείωσης της οφθαλμικής πίεσης και
  • Ανάγκη επανάληψης της επέμβασης.

Θα χρειαστεί αρκετές εβδομάδες για να καθοριστεί πόση SLT θα μειώσει την πίεση στα μάτια σας.. Μπορεί να χρειαστεί επιπρόσθετη επέμβαση laser ή επέμβαση αποστράγγισης γλαυκώματος για να μειωθεί η πίεση αν δε μειωθεί επαρκώς μετά την πρώτη θεραπεία με laser.

Οι περισσότεροι ασθενείς πρέπει να συνεχίσουν τις φαρμακευτικές αγωγές για να ελέγχουν και να διατηρούν την IOP τους, όμως, η ίδια η επέμβαση μπορεί να μειώσει την ποσότητα των φαρμάκων που απαιτούνται.

Ενώ κάποιοι άνθρωποι μπορεί να παρατηρήσουν παρενέργειες από τη φαρμακευτική αγωγή ή από την επέμβαση, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτές τις παρενέργειες θα πρέπει να αντισταθμιστούν με το γενικότερο κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει το αθεράπευτο γλαύκωμα και με τον κίνδυνο απώλειας όρασης από αυτό.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

MD ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

Προτεινόμενα Άρθρα