Είστε εδώ

Απόφραξη Κεντρικής Αρτηρίας Αμφιβληστροειδούς

Πιθανώς γνωρίζετε ότι η υψηλή πίεση και λοιπές αγγειακές ασθένειες εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία σας, αλλά  αυτό που ίσως δε γνωρίζετε ότι μπορεί να επηρεάσουν και την όραση βλάπτοντας τα αγγεία των ματιών.

Η απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς (CRVO), φράσσει την κεντρική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς, του φωτοευαίσθητου νευρικού στρώματος στο πίσω μέρος του. Η φραγή αναγκάζει τα τοιχώματα της φλέβας να διαρρέουν αίμα και πλεονάζοντα υγρά στον αμφιβληστροειδή. Όταν αυτό το υγρό συγκεντρώνεται στην ωχρά κηλίδα (την υπεύθυνη για την κύρια όραση του αμφιβληστροειδή περιοχή), η όραση γίνεται θολή.

Οι μυοψίες στην όρασή σας είναι άλλο ένα σύμπτωμα της CRVO. Όταν τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς δε λειτουργούν σωστά, ο αμφιβληστροειδής αναπτύσσει καινούριες εύθραυστες φλέβες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία στο υαλώδες, το ζελέ που γεμίζει το κέντρο του ματιού. Το αίμα στο υαλώδες σχηματίζει συστάδες και φαίνεται σα μικρές σκούρες τελείες, ή μυιωψίες, στο οπτικό πεδίο.

Σε  σοβαρές περιπτώσεις CRVO, η φραγμένη φλέβα προκαλεί επίπονη πίεση στο μάτι. Οι αποφράξεις στην αρτηρία του αμφιβληστροειδούς εμφανίζονται συνήθως στο γλαύκωμα, στο διαβήτη, και τις αγγειακές παθήσεις που σχετίζονται με το γήρας, υψηλή πίεση, και αιματικές διαταραχές.

Το πρώτο βήμα θεραπείας είναι να βρούμε τι προκαλεί τη φλεβική φραγή. Ενδουαλοειδικες εγχυσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχει οιδημα ωχρας κηλιδας.Η θεραπεια με laser μπορεί να είναι αποτελεσματική στην πρόληψη περεταίρω αιμορραγίας στο υαλώδες ή για τη θεραπεία του γλαυκώματος.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

MD ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προτεινόμενα Άρθρα