Είστε εδώ

Απόφραξη Κλάδου Αρτηρίας

Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι η υψηλή πίεση και λοιπές αγγειακές παθήσεις εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία γενικότερα, αλλά αυτό που μπορεί να μη γνωρίζουν είναι ότι η υψηλή πίεση μπορεί να επηρεάσει την όραση με το να προκαλεί βλάβη στις αρτηρίες του ματιού.

Η Απόφραξη Κλάδου Αρτηρίας (BRAO) είναι μία πάθηση που φράσσει τις μικρές αρτηρίες του αμφιβληστροειδούς, του φωτοευαίσθητου στρώματος νεύρων στο πίσω μέρος του ματιού. Η συχνότερη αιτία της BRAO είναι μία θρόμβωση, ο σχηματισμός ενός θρόμβου αίματος. Μερικές φορές η εμπλοκή προκαλείται από μία εμβολή, δηλαδή ένα θρόμβο που μεταφέρεται μέσω του αίματος από κάποιο άλλο μέρος του σώματος.

Η κεντρική όραση μπορεί ξαφνικά να χαθεί αν η κεντρική φλέβα του αμφιβληστροειδούς είναι αυτή που θρέφει την ωχρά κηλίδα, το μέρος του αμφιβληστροειδούς υπεύθυνο για την ομαλή και καλή όραση. Ανάλογα με την BRAO, η όραση ποικίλει μεταξύ του κανονικού ορίου (20/20) έως το να μπορεί ελαφρά κάποιος να διακρίνει την κίνηση των χεριών.

Η BRAO εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους στην όραση. Αν έχετε απόφραξη κλάδου αρτηρίας, οι συχνές επισκέψεις στον οφθαλμίατρό σας είναι αναγκαίες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

MD ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Προτεινόμενα Άρθρα